Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ενημερωτικό Σημείωμα για τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ) της ΕΡΤΒασικός σκοπός των ΣΚΕ είναι η εκπόνηση πορισμάτων που θα εντοπίζουν τις ελλείψεις και τις αδυναμίες της ΕΡΤ και θα προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση της.

·         Το ΣΚΕ Αττικής έχει ήδη πραγματοποιήσει είκοσι δύο (22) Ολομέλειες, με μέσο όρο συμμετοχής τα 30 μέλη, το 80 % των μελών έχουν συμμετάσχει το λιγότερο σε δύο Ολομέλειες, ενώ έχει εκλεγεί πενταμελές προεδρείο.·         Έχουν αφιερωθεί πάνω από 60 ώρες σε Ολομέλειες και 250 ώρες σε συναντήσεις των επτά Επιτροπών και έχουν γίνει ακροάσεις 5 Γενικών Διευθυντών όπως και 6 Διευθυντών τμημάτων & Στελεχών της ΕΡΤ.

·         Στην ιστοσελίδα polites.ert.gr υπάρχουν αναρτημένες όλες οι Ολομέλειες του ΣΚΕ δηλαδή 60 ώρες video χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα  να τις παρακολουθούν.

Προσωρινά πορίσματα του ΣΚΕ

Από τον Μάϊο 2017 πέντε από τις επτά  επιτροπές του ΣΚΕ έχουν καταθέσει στο Δ.Σ. της ΕΡΤ τα προσωρινά πορίσματά τους. Εκκρεμούν τα πορίσματα των Επιτροπών Ειδήσεων και Προγράμματος και Δημοσίου Διαλόγου.

Οι Πολίτες και οι Θεσμοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου και το ΚΕΕΠ με τους εξής τρόπους:

Διαδικτυακός τόπος: http://polites.ert.gr/  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: polites@ert.grΤηλέφωνα ΚΕΕΠ ΕΡΤ : 2106092323-4, Τηλέφωνο Γραφείου Ρ244 Επιτροπών ΣΚΕ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ: 210 6075256

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΣΚΕ/ΚΕΕΠ ΕΡΤ, Γ’ κτήριο, Γ΄ όροφος, 1ο γραφείο
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ Μεσογείων 432, Τ.Κ. 153 42, Αγ. Παρασκευή

Το ΣΚΕ Αττικής αποτελείται συνολικά από 110 μέλη (55 εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων επιλεγμένοι από την ΕΡΤ και 55 πολίτες που κληρώθηκαν από τους 900 που δήλωσαν συμμετοχή {2.260 πολίτες ήταν στο σύνολο της επικράτειας}) και έχει 7 θεματικές Επιτροπές, οι οποίες συμμετέχουν σε μηνιαίες Ολομέλειες. Το ΣΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε στις 17/5/2016  και έχει 60 μέλη, 30 από τα οποία είναι εκλεγμένοι πολίτες και 30 εκπρόσωποι φορέων. Τα ΣΚΕ αποτελούν μία καινοτομική πρωτοβουλία που προβλέπεται από το νόμο 4324/15 για τη νέα ΕΡΤ, είναι ανεξάρτητα όργανα με συμβουλευτικό χαρακτήρα και έχουν στόχο τη βελτίωση της ΕΡΤ υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και λειτουργία τους είναι το Κέντρο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΕΠ) υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου