Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη. Ανακοίνωση για Προεδρικές Εκλογές 2018 στην Κυπριακή Δημοκρατία
Πληροφορείστε πως στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, της 28ης Ιανουαρίου 2018 (και επαναληπτικής εκλογής στις 4 Φεβρουαρίου εάν χρειαστεί), θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.


Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης (επισυνάπτεται) που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους.
Πέραν των εκλογικών κέντρων που θα λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, η νομοθεσία προνοεί τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό σε πόλεις όπου λειτουργεί Πρεσβεία/Ύπατη Αρμοστεία/Γενικό Προξενείο και που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων εκλογέων (αυτών που θα υποβάλουν τη συνημμένη Δήλωση) ξεπερνά τους 50.
Η Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για το σκοπό αυτό ειδικό έντυπο Δήλωσης, το οποίο καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, να το συμπληρώσουν κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017.
Η Δήλωση μπορεί να υποβληθεί στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βιέννη ή απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υποβολή της Δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, από την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών.
http://www.mfa.gov.cy/icons/ecblank.gif
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου