Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Les journaux francophones et le journalisme critique. Ο γαλλικός τύπος και η δημοσιογραφική κριτική 
Αθηνά Προύντζου

Les lecteurs francophones disposent de nombreux quotidiens répartis dans différents pays. Citons, parmi d'autres exemples: en Algérie, El Watan, Liberté Algérie; en Suisse, Le Temps, La Tribune de Genève; en Belgique, La Libre Belgique, Le Soir; au Canada, Le Devoir, Le Droit; au Liban, L'Orient -Le Jour; au Sénégal, Le Quotidien; en France, Le Monde, Le Figaro, Le Quotidien, La Libération.. La plupart de ces journaux disposent d'un site internet. Il existe, de plus, une 'Union Internationale de la presse francophone' qui se réunit régulièrement. Vous pouvez trouver la liste des médias francophones sur le site du programme français des Nations unies.

        Κάθε εφημερίδα περιέχει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα ποικίλης ύλης και ενημερώνει για την επικαιρότητα όλους τους αναγνώστες της. Σε κάποιες μάλιστα χώρες (όπως, για παράδειγμα, την Αλγερία ή την Ελβετία), ο γαλλόφωνος τύπος παίζει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο καθώς, αφενός χρησιμοποιεί τη γαλλική γλώσσα σε κράτη που δεν είναι η επίσημα ομιλούμενη γλώσσα και άρα, βοηθά στη χρήση της από τους δίγλωσσους ομιλητές και αφετέρου, πετυχαίνει ένα πιο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Απευθύνεται δηλαδή σε οποιονδήποτε γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα και μπορεί να ενημερώνεται για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εκτός συνόρων του.

        Ωστόσο, ο τύπος από μόνος του δεν αρκεί για να ενημερώνει το κοινό. Αυτό που απαιτείται, είναι και η σωστή δημοσιογραφική ομάδα που τον απαρτίζει, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εντιμότητα, επαγγελματική κατάρτιση, εργατικότητα και ευσυνειδησία απέναντι στους αναγνώστες της. Όπως δηλαδή είχε διατυπώσει πολύ εύστοχα ο Albert Camus: 'Finalement, il faut qu'on s'occupe aussi du journalisme d'idées. La conception que la presse française  se fait de l'information pourrait être meilleure. On veut informer vite au lieu d'informer mieux. La vérité n'y gagne pas.. Une chose donc du moins est évidente, l'information telle qu'elle est fournie aujourd'hui aux journaux, et telle que ceux-ci l'utilisent, ne peut se passer d'un commentaire critique. C'est la formule à laquelle pourrait tendre la presse dans son ensemble'.                            

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου