Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Νέος χώρος, Νέες ιδέες, ΝΕΑ Παιδιά.





Η νέα πρόταση για την Βιέννη, το  νέο Cafe-Creperi & juice bar RED APPLE,  ψάχνει ΝΕΑ παδιά με όρεξη για εργασία. Γνώση Γερμανικών απαραίτητη. 

Πληρ. Βάγιος τηλ 06606872535

Possingergasse 59-61 Smelts.1160 Wien.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου