Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΤΑ ¨ΜΕΘΥΣΟΜΕΤΡΑ¨ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ


Το 1931 ο καθηγητής βιοχημείας και τοξικολογίας στο πανεπιστήμιο της Ιντιάνα R.N. Harger επινόησε το Drunkometer, παίρνοντας το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στα 1936, το 1941 ο Gl. Forrester εφεύρε το Intoximeter και ακολούθως ο L. Greenberg το Alcometer, συσκευές όλες που μετρούσαν μέσω της ανάσας την ποσότητα οινοπνεύματος στο αίμα. Στις 31/12/1938 καθιερώθηκε επίσημα στην Ινδιανάπολη το αλκοτέστ για τους οδηγούς των αυτοκινήτων, μια πρακτική που σιγά-σιγά επεκτάθηκε και στις άλλες αμερικανικές πολιτείες, π.χ. στη Νέα Υόρκη άρχισε να εφαρμόζεται από τις 16/5/1954. Την ίδια χρονιά ο αξιωματικός της αστυνομίας της Ιντιάνα R. Borkenstein δημιούργησε το Breathalyzer, μια φορητή συσκευή αλκοτέστ, που λόγω ακριβώς της εύκολης μεταφοράς της γρήγορα έγινε δημοφιλής στα αστυνομικά τμήματα όλων των ΗΠΑ.


Ας σημειωθεί πως στην Ελλάδα το αλκοτέστ καθιερώθηκε στις 3/6/1967 με τη δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Οι αιγυπτιώτικες εφημερίδες, πάντοτε καλά ενημερωμένες περί των διεθνών θεμάτων κάθε είδους, δεν θα μπορούσαν να μην ασχοληθούν και με το αλκοτέστ. Έτσι, ο αλεξανδρινός ¨Ταχυδρόμος¨ το περιγράφει σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 20/5/1948 με τίτλο ¨Τα Μεθυσόμετρα των Αμερικανών¨, άρθρο που για την ιστορία αξίζει να αναδημοσιεύσουμε :


¨Με εξ ουΐσκυ ή με έξ ποτήρια μπύρα γίνεται ¨στουπί¨ ο ¨μέσος¨ Αμερικανός. Αυτή είναι η ετυμηγορία των αμερολήπτων ¨μεθυσομέτρων¨ και άλλων παρόμοιων συσκευών, που χρησιμοποιούνται τώρα εις πολλάς αμερικανικάς πόλεις δια να ελέγχεται ο βαθμός της νηφαλιότητος των προσώπων που προκαλούν αυτοκινητικά δυστυχήματα.


Εξ ποτήρια ουΐσκυ ή μπύρα αυξάνουν εις 15% την ποσότητα του οινοπνεύματος μέσα εις το αίμα ενός συνήθους ατόμου. Και εις το σημείον αυτό δεν χωρεί πλέον καμμία αμφιβολία περί του ότι το εξεταζόμενον πρόσωπον ευρίσκετο εις κατάστασιν μέθης.

Τα ¨μεθυσόμετρα¨ λειτουργούν με μεγάλην ακρίβειαν και ο χειρισμός των είναι απλούστατος. Ο αστυνομικός που διεξάγει την προανάκρισην δι΄ ένα αυτοκινητικόν δυστύχημα παρακαλεί απλούστατα τον ύποπτον να φυσήξη μέσα είς ένα ελαστικόν θύλακα. Η ¨ανάσα¨ αυτή του υπόπτου περνά έπειτα από μίαν σειράν σωλήνων που περιέχουν χημικάς ουσίας. Και αι προκαλούμεναι χημικαί αντιδράσεις καθορίζουν επακριβώς την ποσότητα του οινοπνεύματος που περιέχεται στο αίμα του εξεταζομένου προσώπου.


Ο ¨ύποπτος¨ ημπορεί να διατηρή φαινομενικώς την νηφαλιότητα του και να συζητή όσον θέλει με τον εξεταστήν, αλλά δεν ημπορεί να διαψεύση ποτέ την χημικήν αντίδρασιν.


Τουλάχιστον 80 πόλεις εις τα Ηνωμένας Πολιτείας χρησιμοποιούν ήδη ¨μεθυσόμετρα¨ ή άλλας παρομοίας χημικάς μεθόδους δια να εξακριβώνουν κατά τρόπον ανεπίδεκτον αμφισβητήσεως την ευθύνη των αναμεμιγμένων εις αυτοκινητικά δυστυχήματα προσώπων. Κατ΄ εξαίρεσιν εις το Σικάγον εφαρμόζεται μία άλλη μέθοδος δια την επιτόπιον εξακρίβωσιν της νηφαλιότητος του υπόπτου: Ο αστυνομικός που θα φθάση πρώτος εις τον τόπον του δυστυχήματος υποχρεώνει τον ύποπτον να απαγγείλη διαφόρους δυσκολοπροφέρτους λέξεις (κατά το ιδικόν μας ¨άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι από το ήλιο ξεξασπρότερη¨) ή να βαδίση επί αυστηρώς ευθείας γραμμής.


Εις το Ρίτσμονδ της Βιργινίας, αν ο υπεύθυνος ενός δυστυχήματος αρνηθή να υποβληθή εις την εξέτασιν του ¨μεθυσομέτρου¨, το γεγονός προστίθεται εις το κατηγορητήριον ως ιδιαιτέρως επιβαρυντικόν.


Εις μερικάς άλλας πόλεις εφαρμόζεται το σύστημα της αμέσου χημικής αναλύσεως των ούρων και του αίματος. Άλλαι μέθοδοι που εφαρμόζονται επίσης εις τας περιπτώσεις αυτάς είναι η ανάλυσις του σιέλου ή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, οι νόμοι δε των διαφόρων Πολιτειών και πόλεων καθορίζουν εάν αι εξετάσεις αύται γίνονται δεκταί ως νόμιμοι αποδείξεις ή ως απλαί ενδείξεις¨.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου