Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Διαμονή στην Αυστρία - Αυτοκίνητο με Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας. 
Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου

Εάν μετακομίσετε την κατοικία σας σε άλλη χώρα της ΕΕ (π.χ. Αυστρία) για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών και πάρετε το αυτοκίνητό μαζί σας, θα πρέπει να το καταχωρήσετε στην χώρα υποδοχής και να πληρώσετε κάθε σχετικό τέλος και φόρο στη νέα χώρα.  

Όποιοι έχουν την κύρια κατοικία τους εκτός Αυστρίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας για ένα χρόνο στην Αυστρία. Η ετήσια περίοδος αρχίζει με τη μεταφορά του οχήματος στην Αυστρία.  

Όποιος διαμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει ως βιοτικό του κέντρο την Αυστρία (main dοmicile), το όχημα του πρέπει να επανεγγραφεί. Αν ως κύρια κατοικία θεωρηθεί η Αυστρία τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας για ένα μήνα. Η μηνιαία περίοδος αρχίζει όταν το όχημα μεταφέρεται στην Αυστρία για πρώτη φορά. Η προσωρινή μεταφορά του οχήματος από την Αυστρία δεν διακόπτει την περίοδο αυτή.  Ως κύρια κατοικία ενός ατόμου είναι ο τόπος διαμονής, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο των βιοτικών σχέσεων του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.  Τα ακόλουθα κριτήρια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον προσδιορισμό του βιοτικού κέντρου ενός ατόμου: Διάρκεια της παραμονής, τόπος κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας, κατοικία των μελών της οικογένειας (ιδίως των παιδιών). Εάν τα κριτήρια αυτά ισχύουν για πολλές κατοικίες (π.χ Διαμονή μελών της οικογένειας στην Αυστρία - κύρια επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα), η κύρια κατοικία είναι η κατοικία στην οποία υπάρχει δεσπόζουσα σχέση εγγύτητας. (η οποία θα πρέπει να αποδειχθεί κατά περίπτωση).

ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος – Δικηγόρος, ΕγκληματολόγοςPionierweg 1, Neusiedl am See, 7100 – Austria

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου