Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΦΟΡΟΥ

νακοινοται τι κατά τήν εράν Πανήγυριν τς μνήμης το γίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, καθ’ ν πανηγυρίζει  φερώνυμος στορικός ερός Ναός γίου Γεωργίου Βιέννης, θά τελεσθον α ς κάτωθι εραί κολουθίαι καί κδηλώσεις:Σάββατον, 22 πριλίου 2017ρα 6.00 μ.μ.  Μέγας ρχιερατικός Πανηγυρικός σπερινός, χοροστατοντος το Πανιερωτάτου πισκόπου Μπάτσκας κ. Ερηναίου.ρα 7.00 μ.μ. Συναυλία Βυζαντινς καί Παραδοσιακς Μουσικς πό τς Χορωδίας τς ερς Μητροπόλεως Αστρίας.

Μετά τό πέρας τς Συναυλίας θά κολουθήση δεξίωσις.
Κυριακή, 23 πριλίου 2017

ρα 9.00 π.μ.  ρθρος καί κολούθως Πανηγυρικόν ρχιερατικόν Συλλείτουργον.Κατά τήν διάρκειαν τν ερν κολουθιν θά τεθ ες προσκύνησιν ερόν Τεμάχιον κ το λειψάνου το ορτάζοντος γίου.Προσκαλονται ο πιστοί νά λάβουν μέρος ες τάς ς νω κολουθίας καί νά λάβουν τήν ελογίαν καί τήν χάριν το γίου Μεγαλομάρτυρος  Γεωργίου

κ τς ερς Μητροπόλεως

Programm des Festes

des heiligen Großmärtyrers Georg

des Trägers des Siegezeichens

Wir geben bekannt, dass am Fest des heiligen Großmärtyrers Georg, des Trägers des Siegezeichens, an dem die historische Kirche zum heiligen Georg in Wien ihr Patrozinium feiert, folgende Gottesdienste gefeiert werden:Samstag, 22. April 201718 Uhr Große Bischöfliche Festvesper, der Seine Exzellenz Bischof Irinej von Backa vorsteht.19 Uhr Konzert mit byzantinischer und traditioneller Musik des Chores der Heiligen Metropolis von Austria.

Nach dem Konzert wird es einen Empfang geben.


Sonntag, 23. April 2017

9 Uhr Orthros und Festliche Bischöfliche Konzelebration.

Während der Gottesdienste werden die Reliquien des heiligen Georg zur Verehrung präsentiert.


Die Gläubigen sind eingeladen, an den Gottesdiensten teilzunehmen und den Segen des heiligen Großmärtyrers Georg zu empfangen.

                     Metropolis von Austria


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου