Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ_ INTERNATIONAL MEETING «ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» «THE POMAKS OF THRACE: A MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY APPROACH»

Κομοτηνή, 17-19 Μαρτίου 2017 Komotini, Greece, 17-19 March 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

LABORATORY OF FOLKLORE & SOCIAL ANTHROPOLOGY LABORATORY F ANTHROPOLOGY


«ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

«THE POMAKS OF THRACE:

AMULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY APPROACH»

Κομοτηνή, 17-19 Μαρτίου 2017 Komotini, Greece, 17-19 March 2017Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ORGANISING COMMITTEE

ΜΑΝΟΛΗΣ Γ.
Καθηγητής, Πρόεδρος του Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας,
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής
ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
Ανθρωπολογίας, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου
ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ
Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ.
ΜΑΝΟΛΗΣ Γ.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και
ΣΕΡΓΗΣ
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, .Π.Θ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΣ
Εκπαιδευτικός
ΝΑΝΤΙΑ
Δρ Λαογραφίας .Π.Θ., Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας και
ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ
Εθνολογίας, .Π.Θ.
ΒΙΚΥ
Αρχαιολόγος-Επικοινωνιολόγος, Γενική Γραμματέας των
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ
Διεθνών Βραβείων Giuseppe Sciacca

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / SCIENTIFIC COMMITTEE

ΑΝΤΩΝΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
.Π.Θ., Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρωπολογίας, Πρόεδρος
ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ
της Επιστημονικής ΕπιτροπήςΜΑΝΟΛΗΣ Γ.
Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., Διευθυντής
ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΜΑΝΟΛΗΣ Γ.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και
ΣΕΡΓΗΣ
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, .Π.Θ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας,
.Π.Θ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας,
.Π.Θ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και

ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, .Π.Θ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας,
.Π.Θ.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και κατά την εναρκτήρια συνεδρία, θα λειτουργήσει έκθεση λαογραφικού υλικού από το Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Αμφιθέατρο Παλαιάς Νομικής

18:00 – 18:30 Υποδοχή και εγγραφή Συνέδρων/Registration 18:30 – 19:30 Χαιρετισμοί/Welcoming speeches

19:30
Κήρυξη έναρξης εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου από τον Πρύτανη

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / WELCOMING SESSION

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ 19:30 – 19:45 SAWSAN KHDAIR

The Origins of Pomaks and their Genetic Relatedness with Other Mediterranean Populations

19:45 –  20:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Η γενετική κληρονομιά των Πομάκων

20:00 –  20:15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ Πομάκοι: όρια και μεθοριακότητα

20:15 –   20:30 ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ Οι πομακικές παραλλαγές της παραλογής για το «Γεφύρι της Άρτας»

στα βαλκανικά της συμφραζόμενα

20:30 – 20:45 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΗΡοδόπη από την εγκατάσταση των θρακικών φύλων ως τα χρόνια της παρουσίας των Πομάκων

20:45 –  21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION ΔΕΙΠΝΟ/DINNER


ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΓΛΩΣΣΑ / B SESSION_LANGUAGE

Αίθουσα Α΄ Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΚΥ ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ

10:00 – 10:15 ELENA KANEVSKA-NIKOLOVA

Oykonyms in South Rhodopes

(in the regions of Xanthi, Komotini, Soou and Didimotika)

10:15 –  10:30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Kak zhïvót mládïne Pomátsi?

10:30 –  10:45 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Η Πομακική – ασθενέστερη ανάμεσα σε δύο κυρίαρχες γλώσσες

10:45 –  11:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λαλιές Πομάκων. ∆ιαλεκτικοί θύλακοι της Ανατολικής Νοτιοσλαβικής στην ελληνική Ροδόπη

11:00 – 11:15 ΡΙΤΒΑΝ ΚΑΡΑ-ΧΟΤΖΑ

Αυτοτελής υπερσύγχρονος και ταχύτατος ορθογράφος (spell checker) για τα Πομακικά

11:15 –     11:30 ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ Τοπωνύμια στην πομακική κοινότητα Οργάνης

11:30 – 11:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION 11:45-12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/COFFEE BREAK

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / C SESSION_IDENTITY

Παράλληλη

Αίθουσα Β΄ Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑ 10:00 – 10:15 VASILEIOS PAPADOPOULOS

Population Genetics of HbO-Arab Mutation in Pomaks of Greek Thrace

10:15 – 10:30 KONSTANTINOS ZAFEIRIS

On the Demography of the Pomaks in Greece:

Temporal Trends and Future Research Activities

10:30 – 10:45 CHRISTIAN VOSS

Socio -and Contact- Linguistic Perspectives on Post-wall Pomakness

10:45 – 11:00 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

– ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

Εκλογική γεωγραφία και πολιτικές στάσεις των εθνο-πολιτισμικών ομάδων στην Π.Ε. Ξάνθης από το 1974 έως το 2015:

μια προσέγγιση μέσα από τη διερεύνηση της ομάδας των Πομάκων

11:00 –     11:15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ Η γλώσσα και η καταγωγή των Πομάκων

υπό το φως της Βαλκανικής Ζώνης Γλωσσικής Επαφής

11:15 – 11:30 THEDE KAHL – ANDREEA PASCARU

Codifying Pomak: Political, Cultural and Scientic Arguments and Tendencies

11:30 – 11:45 STOYAN RAICHEVSKY

The Pomaks in Bulgaria. Names and Ethnocultural Characteristics

11:45 – 12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION 12:00 – 12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/COFFEE BREAK

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / D SESSION_FOLKLORE

Αίθουσα Α΄ Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 12:15 – 12:30 ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

Ηελληνική έρευνα και βιβλιογραφία για τους Πομάκους της Θράκης: κριτική θεώρηση

12:30 –     12:45 ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΚΕΛΤΣΙΔΟΥ Ιδρυτικοί μύθοι στους Πομάκους

12:45 – 13:00 VANYA MATEEVA

The Ritual – as an Emblem of the Community: Τhe Wedding Draginovo – Velingrad, Bulgaria

13:00 – 13:15 NIKOLAOS KOKKAS

Pomak Folk Singers as Storytellers.

Memory and Identity in the Pomal Communities of Western Thrace

13:15 – 13:30 RADKA BRATANOVA

Particularities of Folk Vocal Performance Style in the Rhodopes Mountains

13:30 – 13:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION


Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΙΣΤΟΡΙΑ / E SESSION_HISTORY

Απόγευµα/ Aernoon session

Αίθουσα Α΄ Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΣΕΡΓΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ

18:00 – 18:15 YAVOR SARAEV

Pomaks in Western Thrace in the first half of 20th Century

18:15 –   18:30 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΑΞΙΔΟΥ Εθνικό Κράτος και Ετερότητα: Η περίπτωση των   Πομάκων της Βουλγαρίας

18:30 – 18:45 OMER TURAN

The American Protestant Missionaries and Pomaks

18:45 – 19:00 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Οι πληθυσμοί των Pomaks ή Pomakes σε γαλλικά περιοδικά γεωγραφικής, κοινωνιολογικής, πολιτικής κι εγκυκλοπαιδικής ύλης, των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού – Στοιχεία ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά και δημογραφικά

19:00 –    19:15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ ∆ιασπορά σλαβόφωνων μουσουλμάνων στα Βαλκάνια.

Ιστορικές διαδρομές και πολιτικές διαχείρισης της ταυτότητας σε συγκριτικό πλαίσιο

19:15 – 19:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION 19:30 – 19:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/BREAK

ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΙΣΤΟΡΙΑ / F SESSION_HISTORY

Αίθουσα Α΄ Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

19:45 –     20:00 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Χώρος, Τοπίο και Μνήμη.

Η οργάνωση και η λειτουργία τους στην πομακική κοινότητα

20:00 – 20:15 CHRYSA MELKIDI

The Islamisation of the Pomaks and the Ahryan Mosque of Xanthi

20:15 – 20:30 ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΑΛΗ

Ο εξισλαμισμός των Πομάκων της Θράκης

και ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ (1636-1672)

20:30 –     20:45 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ – ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ Ερείπια εκκλησιών σε Πομακοχώρια της Ξάνθης και της Ροδόπης

20:45 –     21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION ΔΕΙΠΝΟ/DINNER


ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ / LIST OF PARTICIPANTS

Ζ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

– ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ

G SESSION_TRADITIONAL COSTUME – ARCHITECTURE

– LITERATURE – BASKETRY

Αμφιθέατρο Παλαιάς Νομικής

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ/CHAIR: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ - ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΑΞΙΔΟΥ

10:00 –    10:15 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Καλαθοπλεκτική των Πομάκων της ελληνικής Θράκης

10:15 –    10:30 ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ Παραδοσιακές τεχνικές και καταναλωτικές πρακτικές: κάνοντας μόδα την τεχνική μακραμέ των Πομάκων

10:30 –    10:45 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ Υδροκίνητες προβιομηχανικές εγκαταστάσεις –νερόμυλοι– στα Πομακοχώρια της Κομοτηνής

10:45 –    11:00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΑΚΟΣ Περνώντας γεφύρια ανακαλύπτουμε πλευρές της ιστορίας των Πομάκων

11:00 –    11:15 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΙΝΑΜΙΔΗΣ – ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Από την ακμή και τα καπνόσπιτα, μέχρι την εγκατάλειψη

και τις σύγχρονες οικοδομές. Μετασχηματισμοί της φυσιογνωμίας των ορεινών οικισμών των Πομάκων

11:15 –    11:30 ΘΑΝΑΣΗΣ Β. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ Οι Πομάκοι της Θράκης στο σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα: εικονολογική προσέγγιση

11:30 – 11:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION 11:45 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/COFFEE BREAK

12:00 – 13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

SAWSAN KHDAIR CHRISTIAN VOSS ELENA KANEVSKA-NIKOLOVA

ΡΙΤΒΑΝ ΚΑΡΑ-ΧΟΤΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΣ VANYA MATEEVA

12:45 – 13:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ/DISCUSSION

13:15 – 13:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ/CONCLUSIONS OF THE CONFERENCE

13:30 - 14:30 ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Η νύφη του Καθρέφτη

(σκηνοθεσία Δέσποινα Πανταζή),

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης - Αγγέλα Γιαννακίδου

(με την ευγενική παραχώρηση της κας Αγγέλας Γιαννακίδου)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Συμμετέχουν: Εμινέ Μπουρουτζή (τραγούδι)

Βαγγέλης Δωρόπουλος (γκάιντα) Αναστάσιος Φουρλάκης (λαούτο) Γιάννης Καναργιέλης (κρουστά)


Bratanova Radka, PhD, Institute of Ethnology and Folklore Studies, Bulgarian Academy of Sciences, radka.bratanova@iefem.bas.bg

Kahl Thede, Prof. Dr., Professur für Südslawistik Friedrich Schiller Universität Institut für Slawistik, thede.kahl@oeaw.ac.at

Kanevska-Nikolova Elena, Professor, Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”, Filian-Smolyan, elenatn@abv.bg

Khdair Sawsan, Dr of Immunogenetics and Molecular Biology,Assistant Professor,Department of Pharmacy, Al- Zaytoonah University of Jordan, sawsan.khdair@zuj.edu.jo, khdairsawsan@yahoo.com

Mateeva Vanya, Assoc. Professor, Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences, vanimat@abv.bg

Pascaru Andreea, PhD Candidate, Project Assistant at the Department of Slavonic and Caucasian Studies, Jena, Germany, andreea.pascaru@web.de

Raichevsky Stoyan, Professor of Ethnology, Bulgarian Academy of Science, stoyanr@abv.bg

Saraev Yavor, PhD, History, yavor.saraev@gmail.com

Turan Ömer, Professor, Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University – Ankara, Tarih Bölümü, omert@metu.edu.tr

Voss Christian, Professor for South Slavic Studies, Humboldt Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik, christian.voss@staff.hu-berlin.de

Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, avdikos@ha.uth.gr

Βαμβούρη-Δημάκη Χριστίνα, ΜΑ, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας, christinavamvouri@gmail.com

Βαρβούνης Μανόλης, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., mvarv@otenet.gr

Βασάκος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, pvasakos@gmail.com

Ζαφείρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., kzafiris@he.duth.gr

Ζαχαράκη Μάρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, marazacharaki@yahoo.gr

Θωμαδάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, eathomadaki@gmail.com

Ιωαννίδου Ελισάβετ, Δρ Α.Π.Θ., ioannideli@gmail.com

Καρανικόλας Νικόλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., karanik@plandevel.auth.gr

Καρα-Χότζα Ριτβάν, Απόφοιτος ΕΠΑΘ, Λεξικογράφος, ritvank@gmail.com

Κελτσίδου Παρθενόπη, ΜΑ, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, .Π.Θ., dtsiaras@otenet.gr

Κόκκας Νικόλαος, ΜΑ University of Hull, Εκπαιδευτικός, nikolkok@gmail.com

Κονταλή Αθηνά, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια-Συνεργάτρια Κοινωνικής Θεολογίας, ΕΚΠΑ, akontali@theol.uoa.gr

Κούγκουλος Θανάσης, Δρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας - Διδάσκων στο Trakya Üniversitesi, Αδριανούπολη, Τουρκία, a.kougkoulos@gmail.com

Κουρκουρίδης Δημήτρης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., kourkouridis@plandevel.auth.gr

Κριμπάς Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής .Π.Θ., pkrimpas@bscc.duth.gr

Κωνσταντινίδης Νικόλαος, Δρ Λαογραφίας, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, .Π.Θ., nicconstand@yahoo.com

Λιάπης Αντώνης, Δρ Κοινωνιολογίας, Διευθυντής του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής, liapant@yahoo.gr

Μάρκου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., amarkou@he.duth.gr

Μάρκου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, .Π.Θ., cmarkou@bscc.duth.gr

Μαχά-Μπιζούμη Νάντια, Δρ Λαογραφίας .Π.Θ., Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., nantia.macha@gmail.com

Μελκίδη Χρύσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός PhD Τουρκολόγος, c_melkidi@yahoo.com

Μουζάκης Στέλιος, Ιστορικός ερευνητής πολιτισμών, stelmouzakis@hotmail.gr

Μπακιρτζής Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, .Π.Θ., impakirt@bscc.duth.gr

Μπαρτσιώκας Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., anaxbart@otenet.gr

Ναξίδου Ελεονώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., enaxidou@he.duth.gr

Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Δρ Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., tokel@otenet.gr

Παπαδόπουλος Βασίλειος, Ιατρός Παθολόγος και Μοριακός Βιολόγος, Δρ Παθολογίας και Πληθυσμιακής Γενετικής, ΕΚΠΑ, Ενάργεια Ιατρική, Ξάνθη, vaspapmd@gmail.com

Πούχνερ Βάλτερ, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, wpochn@theatre.uoa.gr

Σαλασίδης Αβραάμ, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, .Π.Θ., maksal19@outlook.com.gr

Σερέτης Στέργιος, Δρ Οικονομικών της Ανάπτυξης, Ερευνητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, seretiss@gmail.com

Σιναμίδης Ιορδάνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας

.Π.Θ., sinior80@yahoo.gr

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής, Α.Π.Θ., triant@bio.auth.gr

Τριαντάφυλλος Διαμαντής, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, triantd@hotmail.com

Φραγκόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Α.Π.Θ., yfrago@plandevel.auth.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου