Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Η ¨ΓΑΛΑΤΕΙΑ¨ ΣΤΟ ΠΟΡΤ-ΤΕΟΥΦΙΚ ΤΟΥ 1905.Αντίππας Κωνσταντίνος " Γαλάτεια"Άρθρο  Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗ


Ασχολούμενος πάρα πολλά χρόνια με το ελληνικό θέατρο στην Αίγυπτο, η πρώτη θεατρική παράσταση που είχα βρει μέχρι σήμερα πως είχε ανέβει στο Σουέζ ήταν η επιθεώρηση του Κλέωνος Βρανά ¨Τα Πανσουέζεια¨ το 1914 από όμιλο ερασιτεχνών της πόλης, μια επιθεώρηση προπομπός των επιτυχημένων επιθεωρήσεων των Ντίνου και Φωφώς Νικηταρίδη της περιόδου 1954-1965.

Και η έρευνα, όπως πάντα, συνεχιζόταν και τελικά απέδωσε καρπούς, αφού έχοντας στο αρχείο μου μία σπάνια θεατρική φωτογραφία από τις αρχές του 20ου αιώνα – την οποία και δημοσιεύουμε – κατόρθωσα πρόσφατα να την ταυτοποιήσω. Μια μοναδική φωτογραφία λοιπόν του Κωνσταντίνου Αντίππα από την παράσταση ¨Γαλάτεια¨ που ανέβηκε στο Πορτ-Τεουφίκ το Σάββατο 5-18/2/1905.

Η ¨Γαλάτεια¨ είναι ένα 5πρακτο θεατρικό έργο του Σπ. Βασιλειάδη (1845-1874)  εξελισσόμενο στην αρχαία Κύπρο, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα από το θίασο Σούτσα-Ταβουλάρη στις 10/2/1872.

Έτσι, ως φόρο τιμής στους πρωτεργάτες ερασιτέχνες ηθοποιούς του Σουέζ, ας διαβάσουμε τι έγραψε ο αλεξανδρινός ¨Ταχυδρόμος¨ για τη σουεζιανή ¨Γαλάτεια¨ εκείνη την εποχή :

¨Το παρελθόν Σάββατον εδόθη εν τη Δ. Λέσχη του Πορτ-Τεουφίκ, υπό την προστασίαν του Έλληνος προξένου Σουέζ κ. Μπάρακλη, θεατρική παράστασις, ης το προϊόν διετέθη υπέρ της Ελληνικής Κοινότητος του Σουέζ.

Ως έργον εξελέγη το αθάνατον του αειμνήστου Βασιλειάδου δράμα η ¨Γαλάτεια¨, ούτινος τα πρόσωπα υπεδύθησαν : η δις Αικατ. Παπακώστα (Γαλάτεια), Γ. Μαύρος (Πυγμαλίων), Κ. Αντίππας (Ρέννος), Ν. Νικολαΐδης (Εύμηλος). Η διεξαγωγή της παραστάσεως κατά τε τα μέρη και το όλον, καίτοι οι ερμηνευταί ήσαν ερασιτέχναι, εστέφθη υπό πληρεστάτης επιτυχίας, εκίνησε δε τον θαυμασμόν των θεατών η υπόκρισις της δος Παπακώστα ήτις ηρμήνευσε τον χαρακτήρα της ηρωΐδος μετά τέχνης και χάριτος ην θα εζήλευον πολλαί εξ επαγγέλματος ηθοποιοί.

Επίσης και ο κ. Αντίππας ο υποδηθείς τον Ρέννον και ο τον Πυγμαλίωνα κ. Μαύρος υπεκρίθησαν άριστα τα μέρη των, λίαν δε σοβαρός και επιβλητικός εδείχθη ως ιεροφάντης ο κ. Νικολαΐδης.

Την παράστασιν ετίμησεν ολόκληρος σχεδόν η ελληνική παροικία, καθώς και πολλοί εκ των ξένων παροικιών, οίτινες συνεχάρησαν εγκαρδίως τους τε οργανώσαντας την εορτήν και τους νεαρούς ερασιτέχνας δια την επιτυχή διεξαγωγήν της παραστάσεως¨.

Λίγες μέρες μετά, η ίδια εφημερίδα σημείωνε : ¨Η κατά το παρελθόν Σάββατον δοθείσα υπέρ της Ελληνικής Σχολής της Κοινότητος μας παράστασις ερασιτεχνών έφερεν αρκετόν ποσόν εις το ταμείον της Κοινότητος αναλόγως του διεθνούς πληθυσμού της πόλεως μας και του Σουέζ.

Έπαινοι θερμοί οφείλονται εις τους οργανώσαντας την λαμπρήν ταύτην εορτήν, κυρίως δε εις τον κ. Γ. Μαύρον όστις και την οικίαν του προσέφερε προς μελέτην του δράματος υπό των ερασιτεχνών και δια τας δοκιμάς του έργου¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου